måndag 3 november 2014

Pga: kapitalistisk hederskultur

Som tur är jag inte den enda som funderar på varför folk inte gör konsumtionsrevolt. Min opponent i nästa graduseminarium Patrik Hagman (han är också annat, men i min värld just nu är han mest det) har nyss kommit ut med en bok om just de här frågorna. Hans svar på frågan verkar vara att vi lever i något han kallar en kapitalistisk hederskultur.

Dags att beställa boken så kan vi komma vidare på detta livsviktiga ämne. Klicka på bilden så kommer du till mera info i bokhandeln.


I boken "beskrivs den kapitalistiska hederskultur vi lever i och hur gemenskapen människor emellan hela tiden hotar att korrumperas av krav på effektivitet och ändamålsenlighet, hur ny teknik formar vårt sätt att se på varandra och hur vår känsla av att inte räcka till utnyttjas för obskyra syften. Men här finns också förslag på hur vi kan hitta vägar till mer ärliga och öppna relationer och finna sammanhang där våra liv blir meningsfulla."

Nåjah!

Inga kommentarer: