måndag 4 maj 2009

Love it

Björk och P J Harvey gör det nästan bättre än the Rolling Stones.


Å–nskar att jag sett det här när jag var 15.


 

Inga kommentarer: