torsdag 6 januari 2011

Bara på TF

Jag får ett mail med rubriken

SATAN och JOSIA inleds 10.1. och 12.1.

och blir informerad om två föreläsningsserier, varav den första beskrivs så här:

SATAN

Vem är han? Och hur kom han in till vår "dogmatik"? GT och den tidiga
judendomen belyser denna problematik och ger varje teolog möjlighet att
utvärdera Satans plats i det stora hela.


Må 10.1. kl 13-15 Satan i Gamla testamentet och den tidiga judendomen
(Theologicum)


Jag vet inte om jag älskar mina studier, men jag vet helt bombsäkert att jag älskar att studera vid ett så här konstigt ställe.

Vem är han?

Den tionde får vi veta.

Inga kommentarer: